27 juni 2019

Hoe kun je je eigen bijdrage bij Wlz en Wmo verlagen?

Leestijd: 4 minuten

Wanneer een familielid of naaste extra zorg nodig heeft of in een verzorgingshuis terecht komt er van alles bij kijken, waar je van tevoren wellicht nog niet aan hebt gedacht. Soms zie je door de bomen het bos niet meer. Daarover schreven we eerder bijvoorbeeld al het blog: Maak korte metten met de zorgjungle.

Wanneer je lang voor iemand zorgt, krijg je in veel gevallen te maken met de Wet langdurige zorg (Wlz). Zo zal er een er een eigen bijdrage moeten worden betaald voor de (Wlz) of een eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van het inkomen en vermogen van de persoon die de zorg nodig heeft. De eigen bijdrage wordt namelijk berekend over het vermogen van twee jaar daarvoor. Stel dat bijvoorbeeld dit jaar, 2019, je naaste in een verzorgingshuis moet worden opgenomen, dan zal de eigen bijdrage voor het verzorgingshuis die moet worden betaald, worden berekend over het vermogen en inkomen uit 2017. Er zijn verschillende mogelijkheden om de eigen bijdrage te beperken.

Hoe kan ik mijn eigen bijdrage Wlz en Wmo verlagen? Denk eens aan een schenking

Om de eigen bijdrage te verlagen moet je ervoor zorgen dat er zo min mogelijk vermogen bij de zorgbehoevende persoon is. Dat lijkt logisch. Een veel voorkomende manier om het vermogen te verlagen en daarmee uiteindelijke de eigen bijdrage, is door geld te schenken aan bijvoorbeeld de kinderen. Belangrijk detail is natuurlijk dat er bij het berekenen van de eigen bijdrage gekeken wordt naar twee jaar eerder en een schenking daardoor pas twee jaar ná de schenking ook effect op de eigen bijdrage.

Vaak wordt een schenking op papier gedaan: een bepaald bedrag wordt geschonken, maar de ontvanger ontvangt dit bedrag pas wanneer de schenker overleden is. De schenker behoudt zo zelf beschikking over het geschonken bedrag. De Belastingdienst dit als vermogen dat aan de ontvanger wordt geschonken, maar wat de schenker als het ware meteen weer terug leent. Er moet daarom ook ieder jaar rente betaald worden over de schenking aan de ontvanger, anders is de schenking niet geldig.

Het voordeel van schenken op papier is dat het schenkingsbedrag afgetrokken mag worden van het totale vermogen, waardoor er minder vermogen ontstaat en zo de eigen bijdrage kan worden verlaagd.

Partner en/of kinderen? Maak een testament en verlaag de eigen bijdrage

Een andere manier om de eigen bijdrage te beperken is om dit goed vast te leggen in een testament. Wanneer er een testament op langstlevende gemaakt is, of als er geen testament is, werkt het als volgt. De partner en kinderen zijn dan samen erfgenaam en de langstlevende krijgt hierbij automatisch de gehele erfenis, maar ook de eventuele schulden. Kinderen krijgen daarbij een vordering op de langstlevende en deze kunnen zij pas opeisen als ook de langstlevende overlijdt (of failliet gaat). Er is een kans dat de langstlevende moet worden opgenomen in een verzorgingshuis of zorg nodig heeft. Vaak wordt dan het eigen vermogen gebruikt voor de verzorging en kan het hele vermogen opgaan aan de betaling van de eigen bijdrage van het verzorgingshuis.

Het is tegenwoordig mogelijk om dit anders vast te leggen. Hierbij is het van belang dat wordt vastgelegd dat kinderen hun vordering ook kunnen opeisen als de langstlevende in een zorginstelling wordt opgenomen. Kinderen kunnen hun vordering nu eerder opeisen, waardoor het vermogen van de langstlevende kleiner wordt. Hierdoor voorkom je dat het hele vermogen opgaat aan het betalen van de eigen bijdrage.

Heb je nog vragen? Neem contact op met Sylvia!

Ben je lid van DELA? Dan kun je gratis jouw vragen stellen aan zorgmakelaar Sylvia via sylvia@getfello.com, of bel haar op nummer 06 82 81 16 33. De kans is groot dat ze je vrijwel meteen adviseert om de app Fello te gebruiken, een gezamenlijke (familie)agenda waarmee je in één oogopslag ziet wie wat en wanneer gaat doen. Gebruik je Fello al? Ook dan staat Sylvia voor je klaar om antwoord te geven op al je vragen.

De voordelen van Fello

  • Maak een zorggroep aan en verdeel taken
  • Een handig overzicht met alle afspraken
Fello Familie Agenda App

Esmee van Tilburg Marketing communicatie adviseur Esmee werkt bij coöperatie DELA en is daar verantwoordelijk voor Fello. Ze is continu bezig om de app zo goed en mooi mogelijk te maken.

Say hello to Fello. De nummer 1 familie agenda om samen voor iemand te zorgen. Makkelijk en gratis!

Fello Familie Agenda App