19 december 2019

Het persoonsgebonden budget (pgb), hoe werkt dat?

Leestijd: 3 minuten

Als je (een klein beetje) in de zorgwereld zit, kom je te pas en te onpas informatie tegen over het persoonsgebonden budget (pgb). Maar wat is een pgb? Waarschijnlijk weet je wel wat het is, maar blijven de details niet hangen. Dat kan gebeuren. We nemen het je niet kwalijk. Sterker nog, Fello zet alle informatie voor je op een rij. Dan weet je voor eens en voor altijd wat een pgb is.

Wat is pgb?

Een pgb is een persoonsgebonden budget voor mensen die zorg nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan mensen die door een beperking, als gevolg van ouderdom of vanwege een (tijdelijke) ziekte ondersteuning of zorg nodig hebben. Met een pgb kunnen zij zelf zorg inkopen en dus ook zelf bepalen wie hen verzorgt.

Welke soorten pgb’s zijn er?

 1. Pgb Wlz: dit is voor intensieve zorg die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) valt. Denk aan iemand die zichzelf niet meer kan redden in de maatschappij of iemand die leeft met lichamelijk letsel door ziekte, een aandoening of een beperking.
 2. Pgb Wmo: dit is voor ondersteuning die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) valt. Denk aan iemand die door een beperking of ouderdom niet meer zelfstandig thuis kan wonen.
 3. Pgb Jeugdwet: dit is voor zorg die onder de Jeugdwet valt. Deze wet is bedoeld voor kinderen, jongeren en ouders die ondersteuning nodig hebben bij het opgroeien of bij de opvoeding.
 4. Pgb Zvw: dit is voor wijkverpleging die onder de Zorgverzekeringswet valt.

Pgb bij mantelzorg

Iemand met een persoonsgebonden budget, een pgb-houder, kan jou als mantelzorger inschakelen. Dan word jij betaald uit het pgb van degene voor wie je zorgt. Hiervoor moeten jullie een contract afsluiten. Voor ondersteuning die onder de Wmo of Jeugdwet valt hanteert de gemeente specifieke regels. Check dit dus even bij jouw gemeente!

Pgb met zorgindicatie

Om in aanmerking te komen voor een pgb heb je een indicatie nodig waaruit blijkt dat iemand zorg nodig heeft, bijvoorbeeld met verblijf, verpleging, begeleiding of huishoudelijke hulp. Het volgende is belangrijk:

 • Iemand kan onderbouwen waarom hij of zij een pgb nodig heeft.
 • Iemand moet in staat zijn om het budget te beheren.

Pgb aanvragen

Een pgb aanvragen kan bij verschillende instanties met een aanvraagformulier pgb. Waar je moet zijn, hangt af van de zorg die iemand nodig heeft.

 • Gemeente: voor zorg vanuit de Wmo en jeugdzorg.
 • Zorgkantoor: voor zorg vanuit de Wlz.
 • Zorgverzekeraar: voor zorg vanuit de Zvw.

Uitbetaling pgb

In de meeste gevallen gaat de uitbetaling van het pgb via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Je krijgt geen geld op je rekening gestort, maar de SVB betaalt namens jou de zorgverlener(s) uit. De SVB beheert het budget voor de zorg vanuit de Wmo, Jeugdwet en de Wlz. Bij een pgb vanuit de Zvw gaat de uitbetaling niet per se via de SVB. Het kan wel, maar de administratie mag ook in eigen beheer blijven.

Mantelzorgmakelaar

Vind je het pgb-verhaal toch iets te ingewikkeld? Vraag dan eens om hulp bij een mantelzorgmakelaar. Hij of zij kent de zorgregels als zijn broekzak.

De voordelen van Fello

 • Maak een zorggroep aan en verdeel taken
 • Een handig overzicht met alle afspraken
Fello Familie Agenda App

Sjoske Cornelissen Redacteur Als journalist krabbelt Sjoske graag mooie verhalen op. Voor Fello schrijft zij tips&tricks om het leven van families makkelijker en leuker te maken!

Say hello to Fello. De nummer 1 familie agenda om samen voor iemand te zorgen. Makkelijk en gratis!

Fello Familie Agenda App