24 juni 2019

Wet langdurige zorg (Wlz): hoe zit het ook alweer?

Leestijd: 4 minuten

Het zorglandschap staat bol van de regels, aanvullingen en uitzonderingen. Om het nog makkelijker te maken, veranderen die regels ieder jaar. Maar één ding is zeker: als je voor iemand zorgt, krijg je in veel gevallen te maken met de Wet langdurige zorg (Wlz). Wat kun je van die wet verwachten en hoe ziet hij er anno 2019 uit?

Mensen die 24 uur zorg toezicht nodig hebben, kunnen vanuit de Wlz een indicatie voor zorg aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan iemand die zichzelf niet meer kan redden in de maatschappij of iemand die leeft met lichamelijk letsel door ziekte, een aandoening of een beperking. Het Centrum Indicatiestelling Zorg onderzoekt of hij of zij in aanmerking komt voor de Wlz. Afhankelijk van de indicatie kan iemand recht hebben op bijvoorbeeld persoonlijke verpleging en verzorging, begeleiding, verblijf in een instelling, hulpmiddelen of vervoer.

Mantelzorg en thuis wonen?

Met een Wlz-indicatie kan iemand ervoor kiezen om thuis te blijven wonen (hier meer over langer thuiswonen). De zorg kan dan op drie manieren georganiseerd worden:

  1. Een volledig pakket thuis: Alle zorg die in het zorgprofiel past, wordt geleverd door één zorgaanbieder en valt onder de verantwoordelijkheid van één Wlz-instelling.
  1. Een modulair pakket thuis: Iemand kan de zorg thuis laten leveren door één of meerdere zorgaanbieders.
  1. Een persoonsgebonden budget(pgb): Iemand kan zelf zorg inkopen bij één of meerdere zorgaanbieders. De Sociale Verzekeringsbank beheert het budget.

Eigen bijdrage Wlz

Met een Wlz-indicatie wordt de zorg vergoed, maar als iemand 18 jaar of ouder is, moet hij of zij wel een eigen bijdrage betalen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage aan de hand van het beschikbare inkomen. De eerste vier maanden na het ontvangen van een indicatie betaalt iedereen een lage eigen bijdrage. Daarna hangt het af van de beschikbare financiële middelen, de zorgindicatie, leeftijd en persoonlijke situatie of iemand een lage of een hoge eigen bijdrage gaat betalen.

Eigen bijdrage Wlz 2019

Voorheen betaalde iemand de eerste zes maanden een lage eigen bijdrage, maar dat is (helaas) gewijzigd in vier maanden. Als iemand spaargeld of beleggingen heeft, moet hij of zij ook een vermogensinkomensbijtelling betalen. Anno 2019 is deze bijtelling verlaagd van acht naar vier procent. Dat is dan weer wél goed nieuws voor je Wlz eigen bijdrage.

Overlap

Bij bepaalde zorgzwaartepakketten vergoedt de Wlz ook zorgvormen die normaal gesproken vanuit een aanvullende zorgverzekering worden betaald. Denk bijvoorbeeld aan fysiotherapie en tandheelkundige zorg. Het is daarom verstandig om te controleren of er sprake is van overlap, want we willen natuurlijk niet onnodig te veel betalen. Heb je hulp nodig om alle vergoedingen en regels duidelijk te krijgen? Een Zorgmakelaar kan hierbij helpen.

(Nog) meer weten over de Wlz? Deze pagina helpt je verder. Meer weten over je eigen bijdrage? Klik dan hier.

De voordelen van Fello

  • Maak een zorggroep aan en verdeel taken
  • Een handig overzicht met alle afspraken
Fello Familie Agenda App
Sjoske Cornelissen Redacteur Als journalist krabbelt Sjoske graag mooie verhalen op. Voor Fello schrijft zij tips&tricks om het leven van families makkelijker en leuker te maken!

Say hello to Fello. De nummer 1 familie agenda om samen voor iemand te zorgen. Makkelijk en gratis!

Fello Familie Agenda App